info@ntd.com.vn

Ngôn Ngữ

Giá trị cốt lõi của NTD Corporation

1. Doanh nghiệp tối ưu hóa nội địa: Doanh nghiệp tối ưu hóa địa phương trên nền tảng hiểu biết về luật pháp, kinh tế, văn hóa xã hội và cơ sở hạ tầng của địa phương.
2. Bí quyết điều hành quản lý các dự án hơn 17 năm: Sở hữu kĩ thuật nông nghiệp, công nghiệp và bí quyết điều hành quản lý các dự án quy mô lớn của Đông Nam Á.
3. Tiềm năng áp dụng ở Việt Nam là nơi có cơ sở hạ tầng tốt nhất Đông Nam Á: Thấu hiểu đất nước Việt Nam có năng lực cạnh tranh lớn nhất Đông Nam Á và năng lực huy động nhân lực xuất sắc.

  • Tầm nhìn của tập đoàn NTD Corporation: Trở thành Tập đoàn hàng đầu Việt Nam và khu vực về các dự án có lợi cho cộng đồng

  • Sứ mệnh của chúng NTD Corporation: Không ngừng sáng tạo, phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá cạnh tranh. Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng, cổ đông và toàn xã hội

Bản đồ